Yönetim

Unvan          Ad-Soyad                             İletişim              İdari Görev                            
Prof. Dr.  M. Kayhan KURTULDU 455-11-45 Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Cahit AKSU 455-16-27 Bölüm Başkan Yardımcısı
 
Prof. Dr.  Abdullah AYAYDIN 455-11-67 Bölüm Başkan Yardımcısı
 
Sekreter Turan ÇAKIR 455-14-77 Bölüm Sekreteri