Ufkumuz ve Ülkümüz

Bölümümüz Türk milli eğitiminin ihtiyaçları ve Günümüz eğitim süreçlerinin gerekleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmekte ve öğretmen adaylarının donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlayarak gelecekte örnek birer öğretmen veya eğitimci olmalarını sağlamaktadır. Öğretim programının gerekleri, Türk milli eğitiminin ve sanat eğitiminin esasları düşünülerek yetiştirilen öğrencilerin, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler olmalarının sağlanması ve Türk sanat eğitimi sisteminin önemli bir parçası haline gelmeleri görev edinilmiştir.
Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve sanat eğitiminin gerekleri doğrultusunda bilim ve teknolojiden faydalanarak sanatsal alanda özgün araştırmaları ve çalışmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı bireyler ve alanında yeterli, bilgili ve bilinçli sanat eğitimcileri yetiştirmektir.