Genel Bilgiler

Kuruluş  
1988 yılında Resim-iş öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümleri olarak kurulan bölümümüz, 1997 yılından itibaren resim öğretmenliği ve müzik öğretmenliği anabilim dalı altında birleştirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü halini almıştır. Halen anabilim dallarında ayrı öğretim programlarıyla öğrenci yetiştiren bölümümüz, resim ve müzik öğretmeni yetiştirmektedir.

Program Profili  
Müzik öğretmenliği programı Türk milli eğitiminin ihtiyaçları ve Günümüz müzik eğitimi süreçlerinin gerekleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmekte ve öğretmen adaylarının donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlayarak gelecekte örnek birer müzik öğretmeni veya müzik eğitimcisi olmalarını sağlamaktadır. Öğretim programının gerekleri, Türk milli eğitiminin ve sanat eğitiminin esasları düşünülerek yetiştirilen öğrenciler, Türk sanat eğitimi sisteminin önemli bir parçası haline gelmektedir.
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Müzik öğretmenliği programındaki sınavlar bireysel dersler ve uygulamalı toplu derslerde performansa dayalı, teorik derslerde ise uygulama ve yazılı sınalar biçiminde yapılmakta, dönem içerisinde konulara ilişkin ödevler verilmektedir. Ölçme sistemi ara sınavda %50, final sınavında %50 olarak yapılmaktadır. Ara sınavlar dersin gereğine göre ödev ya da uygulama sınavları biçiminde de yapılmakta olup, ara sınav yüzdesi olan %50 oranı eşit biçimde ilgili ödev veya uygulama sınavlarına dağıtılmaktadır.
 
Mezuniyet Şartları  
Müzik öğretmenliği programından mezun olabilmek için 4 yıllık programın başarıyla tamamlanması, programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünün başarılmış olması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi yeterlidir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri  
Müzik öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak müzik öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında alanında başarılı olan öğrenciler milli eğitim sistemi içerisinde Anadolu Lisesi, AGSL gibi okullarda istihdam edilebilmekte ve lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans yada doktora eğitimini de başarıyla sürdüren öğrencilerimiz Üniversitelerin çeşitli kademelerinde görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Müzik öğretmenliği programından mezun olan başarılı öğrenciler, ALES sınavından yeterli puanı almaları ve diploma notlarının başvuruya yeterli olması durumunda tezli yüksek lisans programına girmeye hak kazanırlar.
Bölüm Olanakları  
Bölümümüzde 4 adet amfi, 4 büyük ve 3 küçük olmak üzere toplam 7 adet toplu derslik, çeşitli atölyeler, öğrenci çalışma odaları, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş 28 adet piyano ve 3 adet dijital piyano, enstrüman odasında orf çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman, orkestra çalışma odası gibi olanaklar bulunmaktadır.