Akademik Personel

Müzik Öğretmenliği

  Akademik Personel   Telefon   E-Mail
  Prof. Dr. M. Kayhan KURTULDU (Bölüm Başkanı)     0 462 455 11 45-61    kayhankurtuldu@trabzon.edu.tr  
  Prof. Dr. Cahit AKSU (Bölüm Başkan Yrd.)   0 462 455 16 27   cahitaksu@trabzon.edu.tr
  Doç. Dr. Işıl MODİRİ DİLEK   0 462 455 11 41   isilmodiridilek@trabzon.edu.tr
  Doç. Dr. Meltem DÜZBASTILAR   0 462 455 11 58   meltemduzbastilar@trabzon.edu.tr    
  Doç. Dr. Zuhal DİNÇ ALTUN   0 462 455 12 29   zuhaldincaltun@trabzon.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YILDIZ   0 462 455 16 65   yyildiz@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Dr. Çağlar BAKIOĞLU   0 462 455 11 43   caglarbakioglu@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Dr. Sonat SEYHAN   0 462 455 11 38   sonatseyhan@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Dr. Şefika TOPALAK   0 462 455 11 54   sefikatopalak@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Dilek DİNÇER   0 462 455 11 68   dilekdincer@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Özdemir HAFIZOĞLU   0 462 455 13 99   ozdemirhafizoglu@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Serdar OKUR   0 462 455 13 98   serdarokur@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Köksal AYŞAN   0 462 455 11 51   koksalaysan@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Özlem AYDIN   0 462 455 13 97   ozlemaydin@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Raziye SINIKSARAN   0 462 455 11 77   raziyesiniksaran@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. İsmail ERASLAN   0 462 455 11 46   ismaileraslan@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Müzeyyen GÖKDEMİR   0 462 455 11 53   muzeyyengokdemir@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Aytaç KÖKTÜRK   0 462 455 11 47   aytackokturk@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Serap USTASÜLEYMAN     0 462 455 11 33   serapustasuleyman@trabzon.edu.tr
  Arş. Gör. Cenk Önder ÖZEN   0 462 455 11 66   cenkonderozen@trabzon.edu.tr

Resim-İş Öğretmenliği

  Akademik Personel   Telefon   E-Mail
  Prof. Dr. Abdullah AYAYDIN (Bölüm Başkan Yrd.)     0 462 455 11 67    abdullahayaydin@trabzon.edu.tr
  Doç. Dr. Raif KALYONCU (Resim-İş Eğitimi A.B.D. Başkanı)     0 462 455 13 94   raifkalyoncu@trabzon.edu.tr
  Doç. Dr. Mustafa IŞIK   0 462 455 11 44   mustafaisik@trabzon.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Seda LİMAN TURAN     0 462 455 11 35   sedalimanturan@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Kadir ŞİŞGİNOĞLU   0 462 455 11 31   kadirsisginoglu@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Hülya SAYLAM   0 462 455 11 40   hulyasaylam@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Kenan Demir   0 462 455 11 39   kenandemir@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Şakir ŞEYİHOĞLU   0 462 455 11 82   sakirseyihoglu@trabzon.edu.tr
  Öğr. Gör. Güler EROL   0 462 455 11 65   gulererol@trabzon.edu.tr
  Arş. Gör. Haluk YILMAZ   0 462 455 16 07   halukyilmaz@trabzon.edu.tr 
  Arş. Gör. Zümrüt ŞEN   0 462 455 11 30   zumrutsen@trabzon.edu.tr